حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد رشت برگزار می کند: کارگاه آموزشی رایگان "دستورالعمل و فرآیند داوری و چاپ کتاب" - آبان ۹۸

تعداد بازدید:۶۱۰


( ۱ )