اطلاعیه مهم (قابل توجه اعضای محترم هیات علمی واحد رشت) : لزوم ذخیره سازی اطلاعات موجود در پست الکترونیک دانشگاهی، توسط اساتید گرامی

تعداد بازدید:۱۰۳۳
اطلاعیه مهم (قابل توجه اعضای محترم هیات علمی واحد رشت) : لزوم ذخیره سازی اطلاعات موجود در پست الکترونیک دانشگاهی، توسط اساتید گرامی

باسمه تعالی

 

با عنایت به اینکه سرور اصلی ایمیل اعضای محترم هیات علمی در حال انتقال به واحد رشت می باشد، لازم است اساتید محترم تا پایان هفته اول مرداد ماه سال ۹۸ نسبت به ذخیره سازی اطلاعات مندرج در ایمیل دانشگاهی خود اقدام نمایند. بدیهی است پس از موعد مقرر، دسترسی به اطلاعات مورد نظر امکان پذیر نخواهد بود.

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد رشت


( ۲ )