باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد رشت برگزار می کند: کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار MATLAB

تعداد بازدید:۱۷۰


( ۱ )

نظر شما :