باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد رشت برگزار می کند: کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار MATLAB

تعداد بازدید:۳۶۶


( ۱ )