گزارش تصویری از برگزاری بخش شفاهی آزمون جامع دکتری تخصصی دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان به میزبانی واحد رشت

تعداد بازدید:۶۸۲
گزارش تصویری از برگزاری بخش شفاهی آزمون جامع دکتری تخصصی دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان به میزبانی واحد رشت

برگزاری بخش شفاهی آزمون جامع دکتری تخصصی دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان به میزبانی واحد رشت

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشت

پیام رسان سروش   iau_rasht@     
پیام رسان ایتا    iau_rasht117@

 

 

(نوبت صبح چهارشنبه) به تعداد ۶۳ دانشجو در رشته های مختلف

آزمون جامع دکتری تخصصی بخش شفاهی، نوبت عصر چهارشنبه، به تعداد ۴۷ دانشجو در رشته های مختلف

برگزاری بخش شفاهی آزمون جامع دکتری تخصصی دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان، (نوبت صبح پنجشنبه) به تعداد ۹۱ دانشجو در رشته های مختلف

برگزاری بخش شفاهی آزمون جامع دکتری تخصصی دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان
به میزبانی واحد رشت(نوبت عصر پنجشنبه) به تعداد ۵۳ دانشجو در رشته های مختلف


( ۲ )