برگزاری کارگاه آموزشی آراستگی از دیدگاه روانشناختی با حضور کارکنان و استادان آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد رشت

تعداد بازدید:۲۴۱
برگزاری کارگاه آموزشی آراستگی از دیدگاه روانشناختی با حضور کارکنان و استادان آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد رشت

کارگاه آموزشی آراستگی از دیدگاه روانشناختی با حضور کارکنان و استادان آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد رشت برگزار شد.
در آغاز این کارگاه معاون آموزش های عمومی و مهارتی سما دانشگاه آزاد اسلامی با گرامی داشت دهه کرامت با بیان اینکه نباید تربیت را از مقطعی شروع کنیم که دیر شده باشد گفت: مقطع پیش دبستان و دبستان زمان مناسبی برای شکل دهی شخصیت کودکان ست.
دکتر محمد نیک پسند افزود: هریک از ما به عنوان اولیاء، معلم و کسی که مسئولیت بخش از جامعه را به عهده دارد باید در امر مهم تربیت احساس مسئولیت کند و خود پایبند به آراستگی درونی و بیرونی زندگی خود باشد.
در ادامه مشاور آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد رشت در خصوص اهمیت آراستگی از دیدگاه رواشناختی مطالبی را بیان کرد.
فریده امیر السادات با بیان اینکه هنجارها را مردم هر جامعه می سازند بیان کرد: هر کدام از ما یک عضو از آن جامعه هستیم که اگر هر یک از ما آن سبکی را که برای خودمان نه دیگران، احساس امنیت و آرامش می آورد در خودمان و در خانواده نهادینه کنیم کم کم جامعه به سمت هنجار های ارزشمند حرکت می کند.
وی افزود: هنجار ها در جامعه آن چیزی هستند که مردم آن جامعه آن را به عنوان رفتار درست قبول می کنند.
حجاب، الگوبرداری، آموزش خانواده، مهارت فردی و ارزش های فردی و ارتقای عزت نفس در جامعه از جمله محورهای صحبت های  مشاور آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد رشت در این کارگاه بود.