گزارش تصویری از برگزاری کارگاه آموزشی سیاستهای بخشنامه ای و تکمیل نرم افزار بودجه به صورت ویدئو کنفرانس

تعداد بازدید:۲۲۹
گزارش تصویری از برگزاری کارگاه آموزشی سیاستهای بخشنامه ای و تکمیل نرم افزار بودجه به صورت ویدئو کنفرانس

برگزاری کارگاه آموزشی به صورت ویدئو کنفرانس درخصوص سیاستهای بخشنامه ای و تکمیل نرم افزار بودجه در دفتر ریاست واحد رشت

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشت

پیام رسان سروش   iau_rasht@     
پیام رسان ایتا    iau_rasht117@