اطلاعیه مهم : بازگشت ساعت کاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به روال گذشته

تعداد بازدید:۴۹۱
اطلاعیه مهم : بازگشت ساعت کاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به روال گذشته

باسمه تعالی

ساعت کاری کارکنان از تاریخ ۹۸/۴/۱۸ به روال گذشته از ساعت ۷:۳۰   الی   ۱۶:۱۰ می باشد .


روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت


( ۱ )