گزارش تصویری از برگزاری آزمون جامع نیمسال دوم ۹۸-۹۷ دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان (بخش کتبی)

تعداد بازدید:۴۳۸
گزارش تصویری از برگزاری آزمون جامع نیمسال دوم ۹۸-۹۷ دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان (بخش کتبی)

برگزاری آزمون جامع نیمسال دوم  ۹۸-۹۷ دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان در بخش کتبی و باحضور ۲۷۰ دانشجو در ۴۶ رشته تحصیلی  از صبح روز سه شنبه مورخ ۹۸/۴/۱۱ در دانشکده مدیریت و حسابداری واحد رشت

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشت

پیام رسان سروش   iau_rasht@     
پیام رسان ایتا    iau_rasht117@

ادامه برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در واحد رشت (روز دوم)

ادامه برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در واحد رشت (عصرروز دوم)


( ۳ )