برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع و مصارف (قوانین کار) دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان به میزبانی واحد رشت

تعداد بازدید:۳۴۳
برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع و مصارف (قوانین کار) دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان به میزبانی واحد رشت

برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع و مصارف (قوانین کار) با حضور معاونین، مدیران و کارکنان حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان به میزبانی واحد رشت

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشت

پیام رسان سروش   iau_rasht@     
پیام رسان ایتا    iau_rasht117@