گزارش تصویری از برگزاری جلسه شورای فرهنگی در دفتر ریاست محترم واحد رشت

تعداد بازدید:۳۵۸
گزارش تصویری از برگزاری جلسه شورای فرهنگی در دفتر ریاست محترم  واحد رشت

برگزاری جلسه شورای فرهنگی در دفتر ریاست محترم  واحد رشت 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشت

پیام رسان سروش   iau_rasht@     
پیام رسان ایتا    iau_rasht117@

                     


( ۱ )