مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار می کند: رویداد استارتاپی نوآوری شهری/ پاییز ۱۳۹۸

تعداد بازدید:۳۰۱۶
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار می کند: رویداد استارتاپی نوآوری شهری/ پاییز ۱۳۹۸

 

 

 

 

 

 

 

جهت ثبت نام و شرکت در استارتاپ اینجا کلیک نمایید 


( ۱۰ )