قابل توجه دانشجویان گرامی واحد رشت : الزامی بودن اخذ کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم ۹۸-۹۷

تعداد بازدید:۵۵۳
قابل توجه دانشجویان گرامی واحد رشت :  الزامی بودن اخذ کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم ۹۸-۹۷


( ۴ )

نظر شما :