قابل توجه دانشجویان گرامی واحد رشت : الزامی بودن اخذ کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم ۹۸-۹۷

تعداد بازدید:۱۷۳۴
قابل توجه دانشجویان گرامی واحد رشت :  الزامی بودن اخذ کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم ۹۸-۹۷


( ۸ )

نظر شما :