سی و هفتمین سال تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی گرامی باد - روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

تعداد بازدید:۵۷۶
سی و هفتمین سال تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی گرامی باد - روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

پیام رسان سروش   iau_rasht@     
پیام رسان ایتا    iau_rasht117@