گزارش تصویری از برگزاری اولین همایش سراسری مجازی شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری استان ها - ۳۰ اردیبهشت ۹۸

تعداد بازدید:۵۳۵
گزارش تصویری از برگزاری اولین همایش سراسری مجازی شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری استان ها - ۳۰ اردیبهشت ۹۸

برگزاری اولین همایش سراسری مجازی شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری استان ها (به صورت ویدئو کنفرانس) با موضوع  شیوه نامه فعالیت های اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری      

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

پیام رسان سروش   iau_rasht@     
پیام رسان ایتا    iau_rasht117@


                             

                                                                        


( ۱ )