گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی تلاوت قرآن کریم در سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - ۲۹ اردیبهشت ۹۸

تعداد بازدید:۴۴۵
گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی تلاوت قرآن کریم در سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - ۲۹ اردیبهشت ۹۸

به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد رشت، کارگاه آموزشی تخصصی تلاوت قرآن کریم در سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به مدرسی استاد حاج محمد فلاح پور از قاریان برجسته بین المللی برگزار شد.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

پیام رسان سروش   iau_rasht@     
پیام رسان ایتا    iau_rasht117@


( ۱ )