قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و کارکنان واحد رشت : برگزاری کارگاه آموزشی آنلاین با عنوان"راه کارهای توسعه و ترویج مهدویت در دانشگاه"

تعداد بازدید:۸۳۷
قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و کارکنان واحد رشت : برگزاری کارگاه آموزشی آنلاین با عنوان"راه کارهای توسعه و ترویج مهدویت در دانشگاه"

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت