گزارش تصویری برگزاری دوازدهمین جلسه شورای ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان به میزبانی معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد رشت - ۲۳ اردیبهشت ۹۸

تعداد بازدید:۷۲۵
گزارش تصویری برگزاری دوازدهمین جلسه شورای ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان  به میزبانی معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد رشت - ۲۳ اردیبهشت ۹۸

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت   

پیام رسان سروش   iau_rasht@     
پیام رسان ایتا    iau_rasht117@