برگزاری کارگاه آموزشی تربیت مدرس TTC در دانشکده علوم انسانی توسط گروه زبان انگلیسی - مدرس جناب آقای دکتر آقاجانزاده کیاسی - ۲۳ اردیبهشت ۹۸

تعداد بازدید:۵۱۷
برگزاری کارگاه آموزشی تربیت مدرس TTC در دانشکده علوم انسانی توسط گروه زبان انگلیسی - مدرس جناب آقای دکتر آقاجانزاده کیاسی - ۲۳ اردیبهشت ۹۸

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت   

پیام رسان سروش   iau_rasht@     
پیام رسان ایتا    iau_rasht117@