گزارش تصویری برگزاری نمازجماعت در ماه مبارک رمضان با حضور مسئولین، اساتید، کارکنان و دانشجویان واحد رشت

تعداد بازدید:۵۸۲
گزارش تصویری برگزاری نمازجماعت در ماه مبارک رمضان با حضور مسئولین، اساتید، کارکنان و دانشجویان واحد رشت


برگزاری نماز جماعت در ماه مبارک رمضان با حضور مسئولین ،اساتید،کارکنان و دانشجویان واحد رشت

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت