برگزاری کارگاه آموزشی مهارت کنترل خشم در دانشکده علوم انسانی توسط گروه مشاوره و روانشناسی / مدرس خانم سمیه کریمی - ۱۸ اردیبهشت ۹۸

تعداد بازدید:۴۲۷
برگزاری کارگاه آموزشی مهارت کنترل خشم در دانشکده علوم انسانی توسط گروه مشاوره و روانشناسی / مدرس خانم سمیه کریمی - ۱۸ اردیبهشت ۹۸

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

پیام رسان سروش    iau_rasht@     

پیام رسان ایتا      iau_rasht117@


( ۱ )