تور آموزشی دانش آموزان مدرسه آراد جهت آشنایی با فعالیتهای مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی رشت و آشنایی با نحوه عملکرد نیروگاه های بادی و خورشیدی اجرا شده توسط یکی از شرکتهای مستقر در مرکز رشد(۹۸/۲/۱۴)

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰ کد : ۵۲۰۸ اخبار دانشگاه اخبار تصویری اخبار روابط عمومی
تعداد بازدید:۴۷۹
تور آموزشی دانش آموزان مدرسه آراد جهت آشنایی با فعالیتهای مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی رشت و آشنایی با نحوه عملکرد نیروگاه های بادی و خورشیدی اجرا شده توسط یکی از شرکتهای مستقر در مرکز رشد(۹۸/۲/۱۴)


( ۱ )