اطلاعیه مهم : قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی (الزامی بودن اجرای سامانه پژوهشیار)

تعداد بازدید:۷۲۸۳
اطلاعیه مهم : قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی (الزامی بودن اجرای سامانه پژوهشیار)

نظر به دستور جناب آقای دکتر بیژن رنجبر قائم مقام محترم رئیس دانشگاه در امور آموزش عالی و ساماندهی پژوهش های تحصیلات تکمیلی مبنی بر پیاده سازی نظام پایش آزاد (پژوهش اثرگذار یکپارچه شبکه های دانشگاه آزاد اسلامی)، ضروری است اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان در سامانه جامع مدیریت امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس http://ris.iau.ac.ir/  ثبت نام نموده و انجام کلیه امور مرتبط با گزارش کار پایان نامه های تحصیلات تکمیلی را از طریق سامانه مزبور به انجام برسانند. بخشنامه مذکور در صفحه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، قسمت بخشنامه های پژوهشی قابل مشاهده می باشد.

شایان ذکر است دانشجویان می توانند راهنمای طریقه ثبت نام  و ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشیار را در صفحه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، قسمت فرم ها و بخشنامه ها، راهنمای پژوهشی ملاحظه نمایند.

حوزه معاونت پژوهش و فناوری 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت


( ۱۶ )