در رتبه بندی ۲۰۱۹ سایماگو: انتخاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در میان برترین های جهان

تعداد بازدید:۱۰۵۱
در رتبه بندی ۲۰۱۹ سایماگو: انتخاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در میان برترین های جهان

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت،در رتبه بندی Scimago در سال ۲۰۱۹، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در رتبه بندی برترین های جهان قرار گرفت.
دکتر سیدمظفر میربرگ کار معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در مصاحبه با روابط عمومی این دانشگاه، گفت: در رتبه بندی
Scimago در سال ۲۰۱۹، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از میان ۶۴۵۹ دانشگاه و موسسه معتبر بین المللی که در ۸۶۲ جایگاه رتبه بندی شده اند، در رتبه ۷۴۳ قرار گرفته است.
وی افزود: این رتبه بر اساس امتیازاتی که واحد در سه معیار توانایی تحقیقاتی، خروجی نوآورانه و میزان تاثیرات دانشگاه بر جامعه به دست آورده محاسبه شده است.
میربرگ کار ادامه داد:  رتبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در این سه معیار به ترتیب ۴۲۹، ۴۷۵ و ۲۴۲ می باشند. قیاس جایگاه واحد رشت در معیار پژوهش در سال ۲۰۱۹ با رتبه این واحد در سال های گذشته حکایت از بهبود وضعیت دانشگاه دارد به گونه ای که در میان ۵ دوره حضور دانشگاه در این رتبه بندی معتبر بین المللی بهترین جایگاه در این معیار ارزشمند در سال ۲۰۱۹ حاصل شده است. 
معاون پژوهشی واحد رشت تصریح کرد: جایگاه واحد رشت در میان دانشگاه هایی که از ایران شرایط قرارگرفتن این رتبه را داشته اند، ۵۸ می باشد و در میان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی نیز رتبه ۶ را به خود اختصاص داده است.
لازم به ذکر است که جایگاه کسب شده بر اساس کارنامه تحقیقاتی بین المللی دانشگاه در بازه زمانی سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ بدست آمده است. پایگاه معتبر اسناد علمی اسکوپوس
(scopus) منبع ارزیابی مستندات پژوهشی دانشگاه می باشد و پروفایل دانشگاه، اعضاء هیات علمی و محققین در نمایش جایگاه حقیقی دانشگاه نقشی اساسی دارد.


( ۳ )