باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان استان گیلان برگزار می کند : برگزاری نخستین استارتاپ ویکند دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

تعداد بازدید:۱۶۷

زمان ۱۶ الی ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
مکان : مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت


( ۱ )

نظر شما :