کارگاه آنالیز بودجه دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان با حضور مدیران و مسئولین بودجه واحد های دانشگاهی استان گیلان به میزبانی واحد رشت - ۱۷ دیماه ۱۳۹۷

تعداد بازدید:۲۸۷
کارگاه آنالیز بودجه دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان با حضور مدیران و مسئولین بودجه واحد های دانشگاهی استان گیلان به میزبانی واحد رشت - ۱۷ دیماه ۱۳۹۷


( ۱ )

نظر شما :