شما دانشجویان ستارگان درخشانی هستید که آسمان آینده این کشور را نورباران کرده اید . ( مقام معظم رهبری)

تعداد بازدید:۶۷
شما دانشجویان ستارگان درخشانی هستید که آسمان آینده این کشور را نورباران کرده اید . ( مقام معظم رهبری)


نظر شما :