نشست معاون محترم آموزشی دانشگاه با مسئول و کارکنان حوزه دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷

۲۳ آبان ۱۳۹۷ | ۱۸:۱۹ کد : ۴۶۹۰ اخبار آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اخبار تصویری
تعداد بازدید:۵۴۵
نشست معاون محترم آموزشی دانشگاه با مسئول و کارکنان حوزه دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷