برگزاری کارگاه « آشنایی با آئین نامه انتشار مجلات » در سالن جلسات واحد رشت - ۲۵ آبان ۱۳۹۷

۲۲ آبان ۱۳۹۷ | ۱۹:۴۵ کد : ۴۶۸۱ اخبار آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اخبار تصویری
تعداد بازدید:۱۰۶۹
برگزاری کارگاه « آشنایی با آئین نامه انتشار مجلات » در سالن جلسات واحد رشت - ۲۵ آبان ۱۳۹۷


( ۱ )