برگزاری شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با حضور معاون محترم پژوهشی دانشگاه و سایر اعضاء - ۹۷/۸/۲۱

۲۰ آبان ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۶ کد : ۴۶۵۹ اخبار آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اخبار تصویری
تعداد بازدید:۳۹۰
برگزاری شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با حضور معاون محترم پژوهشی دانشگاه و سایر اعضاء - ۹۷/۸/۲۱


( ۳ )