برگزاری شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با حضور معاون محترم آمورشی دانشگاه - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

۱۲ آبان ۱۳۹۷ | ۱۵:۱۰ کد : ۴۶۱۷ اخبار آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اخبار تصویری
تعداد بازدید:۴۵۲
برگزاری شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با حضور معاون محترم آمورشی دانشگاه - ۱۲ آبان ۱۳۹۷