گزارش تصویری برگزاری پانزدهمین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان با حضور مدیر کل محترم فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی کشور و معاونین دانشجویی فرهنگی واحد ها و مراکز آموزشی استان گیلان به میزبانی واحد رشت - ۲۹مهرماه ۱۳۹۷

۳۰ مهر ۱۳۹۷ | ۰۸:۱۹ کد : ۴۵۵۸ اخبار دانشگاه اخبار تصویری
تعداد بازدید:۳۹۴
گزارش تصویری برگزاری پانزدهمین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان با حضور مدیر کل محترم فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی کشور و معاونین دانشجویی فرهنگی واحد ها و مراکز آموزشی استان گیلان به میزبانی واحد رشت - ۲۹مهرماه ۱۳۹۷