کارگاه « آشنایی با آئین نامه طرح های پژوهشی » دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت - ۲۴ مهرماه ۱۳۹۷

۲۴ مهر ۱۳۹۷ | ۱۵:۱۲ کد : ۴۵۲۹ اخبار دانشگاه اخبار تصویری
تعداد بازدید:۵۱۱
کارگاه « آشنایی با آئین نامه طرح های پژوهشی » دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت - ۲۴ مهرماه ۱۳۹۷


( ۱ )

نظر شما :