کارگاه حوزه پژوهش و فناوری در مهر ماه سال ۱۳۹۷ (ویژه اعضای هیات علمی)

تعداد بازدید:۹۳۸

برنامه کارگاههای معاونت پژوهش و فناوری ویژه اعضای هیات علمی در مهرماه سال جاری به شرح زیر اعلام می شود. از اعضای هیات علمی علاقه مند دعوت می شود در صورت تمایل در این کارگاهها شرکت نمایند:

روز ساعت تاریخ عنوان کارگاه
سه شنبه ۹-۱۰ ۹۷/۷/۱۷ آشنایی با آیین نامه تشویق مقالات
سه شنبه ۹-۱۰ ۹۷/۷/۲۴ آشنایی با آیین نامه طرح های پژوهشی

مکان: سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت


( ۵ )