اولین دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی با گرایش فن آوری مواد غذایی

۲۴ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۵:۲۰ کد : ۴۴۲۴ اخبار و اطلاعیه های پژوهشی
تعداد بازدید:۱۶۷۷
اولین دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی با گرایش فن آوری مواد غذایی مورخ ۹۷/۶/۲۲ تحت عنوان" تاثیر عصاره چای سبز بر روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی ماست قالبی" توسط علیرضا ریماز و با راهنمایی دکتر ملیحه راحتی در دانشکده علوم پایه برگزار شد.
اولین دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی با گرایش فن آوری مواد غذایی