فراخوان مقاله برای همایش ملی هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران

۲۰ تیر ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۶ کد : ۴۳۱۰ اخبار و اطلاعیه های پژوهشی
تعداد بازدید:۱۴۵۰
فراخوان مقاله برای همایش ملی هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران
فراخوان مقاله برای همایش ملی هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران
دبیرخانه همایش ملی "هفتادسال برنامه ریزی توسعه در ایران" جزییات زمان بندی و محورهای اصلی مقالات همایش را اعلام کرد

مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور همایش ملی "هفتادسال برنامه ریزی توسعه در ایران" را برگزار می کنند. 

زمان برگزاری هفته نخست آبان ۱۳۹۷

مقارن با «روز آمار و برنامه‌ریزی» و در آستانه چهل‌سالگی استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران

محورها

۱-مبانی اندیشه‌ای، نظام‌ها ، روش‌ها و تکنیک‌های برنامه‌ریزی

 • بررسی تطبیقی نظام‌ها، تکنیک‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی توسعه‌ای در سایر کشورها
 • معرفی آخرین رویکردها و یافته‌های حوزه نظری توسعه و برنامه‌ریزی در جهان
 • الزامات نیل به نظریه توسعه بومی و معرفی نظریه‌های بومی توسعه ایران
 • نظام‌های نوین برنامه‌ریزی
 • ضرورت برنامه‌ریزی برای نیل به توسعه در ایران
 • بایدها و نبایدهای رشد، توسعه و تعالی ایران
 • جدیدترین روش‌ها، تکنیک‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی
 • روش‌های ارتقای کاربست‌پذیری یافته‌های پژوهشی در نظام برنامه‌ریزی توسعه
 • مدل‌های حکمروایی و برنامه‌ریزی توسعه
 • مدل‌ها و تکنیک‌های ترسیم آینده ایران، منطقه و جهان
 • نظام تأمین مالی برنامه‌های توسعه
 • مدل‌های بهینه برقراری ارتباط میان برنامه‌ توسعه و بودجه‌های سنواتی
 • نقش برنامه‌های توسعه در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • چشم‌انداز، برنامه‌های بلندمدت و برنامه‌ریزی توسعه

۲-آسیب‌ها، چالش‌ها و دستاوردهای برنامه‌ریزی توسعه در ایران

 • دستاوردها و عمده‌ترین علل موفقیت و شکست برنامه‌های توسعه
 • بررسی موانع اقتصادی، زیرساختی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اداری نیل به توسعه در کشور
 • تحولات قانونی و سازمانیِ نهاد برنامه‌ریزی توسعه در ایران
 • نقش نظام نظارت، پایش و رصد، در تحقق اهداف برنامه‌‌های توسعه‌
 • حوزه و گستره دخالت قانون‌گذار در تصویب برنامه‌های توسعه
 • نحوه تعامل دستگاه‌های اجرایی و مناطق با نهاد برنامه‌ریزی توسعه

۳-آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای

 • آخرین رویکردهای نظری در حوزه آمایش سرزمین
 • بررسی مقایسه‌ای تجارب سایر کشورها در حوزه آمایش سرزمین
 • محورهای مزیت‌دار و پیشران‌های توسعه‌ای در استان‌های کشور
 • نقش برنامه‌ریزی در دستیابی به تعادل و توازن منطقه‌ای و عدالت سرزمینی
 • نقش آمایش سرزمین در بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی

۴-آمار، اطلاعات و فناوری در برنامه‌ریزی توسعه ایران

 • مؤلفه‌های طرح نوین‌سازی نظام آماری در کشور
 • ویژگی‌های اقلام آماری موردنیاز برنامه‌ریزی توسعه‌ای در کشور
 • زیرساخت‌های اطلاعات مکانی و نقش آن در برنامه‌ریزی توسعه‌ای
 • برنامه‌ریزی توسعه‌ای و دقت، کفایت و اعتبار آماری
 • فناوری‌های نوین قابل کاربرد در حوزه برنامه‌ریزی توسعه

۵-امور فرابخشی و بخشی در برنامه‌ریزی توسعه ایران

 • جایگاه و کارکرد برنامه‌ریزی در ایجاد تحول حوزه‌های فرابخشی و بخشی کشور
 • معرفی طرح‌ها و ایده‌های نوین و کاربردی، اصلاحات ساختاری در حوزه‌های فرابخشی و بخشی
 • آینده‌پژوهی در حوزه‌های فرابخشی و بخشی کشور
 • مدل برقراریِ سازگاری‌های درونی، بیرونی و بین‌بخشی در برنامه‌های توسعه
 • تمرکز و عدم تمرکز در برنامه‌ریزی حوزه‌های فرابخشی و بخشی کشور
 • بررسی نقش برنامه‌ریزی در بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی در حوزه‌های فرابخشی و بخشی کشور

۶-نقش مردم، بخش خصوصی و ذینفعان در تدوین و اجرای موفق برنامه‌های توسعه

 • نقش و مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه
 • نقش و مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه
 • نقش و مشارکت سایر ذینفعان در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه
 • چگونگی ایجاد تغییر نگرش در همه ذینفعان برای همراهی با برنامه‌های توسعه

 تقویم همایش:

آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات

۳۱ تیر ۱۳۹۷

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات

۳۱ شهریور ۱۳۹۷

شرایط کلی

 • خلاصه مقاله حاوی گزیده‌ای یک‌صفحه‌ای از کلیه بخش‌های مقاله اصلی باشد.
 • مقاله با تعداد صفحات ۲۰ تا ۳۰  (با تعداد واژگان ۶۰۰۰ تا ۹۰۰۰) تهیه و ارسال گردد.
 • مقاله علمی شامل عنوان، چکیده، مقدمه، روش‌شناسی، تشریح مسئله، نتیجه‌گیری و ارائه راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت برای ایران باشد.
 • مقالات باید مستخرج از پژوهش، مطالعه تطبیقی و یا فراتحلیل باشد.
 • مقالات آسیب‌شناسی باید حاوی اطلاعات مربوط به «حقایق آشکارشده» باشند.
 • نگارش مقاله و ارائه پوستر در هریک از محورهای فراخوان امکان‌پذیر می‌باشد.
 • ارائه‌دهنده؛ نام، میزان تحصیلات، سمت و رتبه علمی، شماره تماس و آدرس رایانامه خود را درج نماید.

 مقاله‌دهندگان برگزیده، علاوه بر تقدیر و دریافت جایزه، از حمایت برگزارکننده جهت چاپ مقاله در مجلات علمی-پژوهشی مرتبط، بهره‌مند خواهند شد.

 دبیرخانه همایش

سازمان برنامه‌وبودجه کشور، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری

پست الکترونیک:seminar@dfrc.ir

 پایگاه اطلاع‌رسانی:https://www.DFRC.ir