سخنرانی جناب آقای دکتر صفرزاده ریاست محترم دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۷ در سالن همایش

تعداد بازدید:۱۲۳۴
سخنرانی جناب آقای دکتر صفرزاده ریاست محترم دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۷ در سالن همایش دومین نمایشگاه هوشمندسازی مدارس و تجهیزات و فناوری های نوین آموزشی واقع در دانشگاه فرهنگیان بنت الهدی صدر گلسار رشت
سخنرانی جناب آقای دکتر صفرزاده ریاست محترم دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۷ در سالن همایش