برگزاری شورای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با حضور معاون محترم پژوهشی واحد رشت و سایر اعضاء

۰۳ تیر ۱۳۹۷ | ۱۳:۴۱ کد : ۴۲۶۵ اخبار آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اخبار تصویری
تعداد بازدید:۱۸۹۴
برگزاری شورای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با حضور معاون محترم پژوهشی واحد رشت و سایر اعضاء


( ۳ )