بازدید معاونت محترم آموزشی دانشگاه از نحوه برگزاری آزمون EPT در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

۰۲ تیر ۱۳۹۷ | ۱۱:۱۹ کد : ۴۲۵۹ اخبار آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اخبار تصویری
تعداد بازدید:۷۵۹
بازدید معاونت محترم آموزشی دانشگاه از نحوه برگزاری آزمون EPT در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت


( ۱ )