بازدید مسئولین فرهنگی و جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از کودکان بستری در بخش بیماری های خاص

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۵ کد : ۴۱۴۷ اخبار آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اخبار تصویری
تعداد بازدید:۱۳۵۷
بازدید مسئولین فرهنگی و جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از کودکان بستری در بخش بیماری های خاص