نشست صمیمی مدیر ارجمند امور شعب بانک ملی استان گیلان با ریاست محترم دانشگاه ازاد اسلامی استان گیلان و اعطای تقدیر نامه از سوی مدیر ارجمند امور شعب بانک ملی استان گیلان به ریاست محترم دانشگاه جهت تقدیر از همکاری های دانشگاه آزاد اسلامی با بانک ملی

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۴ کد : ۴۱۰۳ اخبار آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اخبار تصویری
تعداد بازدید:۵۸۱
نشست صمیمی مدیر ارجمند امور شعب بانک ملی استان گیلان با ریاست محترم دانشگاه ازاد اسلامی استان گیلان و اعطای تقدیر نامه از سوی مدیر ارجمند امور شعب بانک ملی استان گیلان به ریاست محترم دانشگاه جهت تقدیر از همکاری های دانشگاه آزاد اسلامی با بانک ملی