وظایف استاد ناظر

۱۳ بهمن ۱۳۹۴ | ۰۸:۳۱ کد : ۴۰۲ اخبار و اطلاعیه های پژوهشی
تعداد بازدید:۱۳۰۷

 

  1. بررسی گذشت ۶ ماه از تاریخ تصویب در شورای گروه
  2. دریافت تمامی فرم­های تکمیل شده مربوط به دفاع قبل از برگزاری
  3. حضور در جلسه دفاع از ابتدا تا انتهای برگزاری
  4. اجازه برگزاری دفاع در صورت حضور استاد راهنما و اساتید داور
  5. بررسی امضاء، نمره ­گذاری و تکمیل تمامی فرم­های مربوط به دفاع شامل:

- فرم اعلام آمادگی دفاع    

 - فرم اعلام نظر داوران    

- فرم شماره 2    

- فرم شماره   11    

- فرم ب به همراه CD     

- فرم تاییدیه حضور در جلسه دفاع    

 

  1. تحویل مدارک تکمیل شده به مدیرگروه جهت ارائه به حوزه پژوهشی
  2. عدم دخالت در مراحل و امور تخصصی مربوط به رشته و پایان نامه

 


( ۳ )