قابل توجه اعضای هیات علمی متقاضی پژوهانه ۹۶

۲۸ خرداد ۱۳۹۶ | ۱۲:۰۸ کد خبر : ۳۲۳۹ اطلاعیه های دانشگاه اخبار و اطلاعیه های پژوهشی
تعداد بازدید:۴۴۹
قابل توجه اعضای هیات علمی متقاضی پژوهانه ۹۶: آن دسته از همکاران هیات علمی که متقاضی دریافت پژوهانه ۱۳۹۶ می باشند، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۹۶/۳/۳۱ فرصت دارند مدارک مربوطه را مطابق با دستورالعمل پژوهانه۹۶ آماده نموده و به دفتر معاونت پژوهش و فناوری واحد ارائه دهند.

قابل توجه اعضای هیات علمی متقاضی پژوهانه ۹۶:
آن دسته از همکاران هیات علمی که متقاضی دریافت پژوهانه ۱۳۹۶ می باشند، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۹۶/۳/۳۱ فرصت دارند مدارک مربوطه را مطابق با دستورالعمل پژوهانه۹۶ آماده نموده و به دفتر معاونت پژوهش و فناوری واحد ارائه دهند. 

 

دستورالعمل پژوهانه۹۶

بنام خدا

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در نظر دارد بخشنامه پژوهانه (پژوهانه)- بخشنامه شماره   ۲۷۲۶۳/۷۰ مورخ ۹۵/۴/۱۴  را اجرایی کند. مدت پژوهانه یک سال و از اول فروردین ۱۳۹۶ الی ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ است و باید حداکثر تا انتهای دوره تسویه گردد. اعضای هیات علمی تمام وقتی که متقاضی استفاده از اعتبار پژوهشی پژوهانه هستند، لازم است فرم پیوست را به دقت تکمیل و تایپ نموده و همراه مستندات تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه ۹۶/۰۳/۳۰ به دفتر مدیر پژوهش و فناوری واحد تحویل دهند تا نسبت به امتیازبندی متقاضیان و ارسال مستندات به سازمان مرکزی اقدام گردد. رعایت نکات زیر الزامی است:

۱- کلیه فعالیتهای مندرج در فرم برای مستندات فارسی باید از تاریخ ۱ فروردین ۱۳۹۳ تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ و برای مستندات غیر فارسی از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۴ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ باشد.

توجه: آن دسته از اعضای هیات علمی که موفق به دریافت پژوهانه در سال ۹۳ و ۹۴ شده اند، نمی توانند از فعالیت های پژوهشی محاسبه شده در پژوهانه قبلی خود برای اخذ پژوهانه ۹۶ استفاده نمایند. در هنگام ارسال مدارک، باید از ارسال مدارکی که در محاسبه امتیاز پژوهانه پیشین استفاده شد، خودداری شود.

۲- فقط فعالیت های اتمام یافته و منتشر شده در حدفاصل تاریخ‌های فوق ذکر شود. از آوردن کارهای در دست انجام، خاتمه نیافته، تسویه نهایی نشده، دارای پذیرش قطعی و نظایر آن خودداری گردد.

۳- در صورت نیاز، تعداد ردیفهای فرم افزایش یابد.

۴- ارائه مستندات برای هر یک از فعالیت­ها در قالب CD الزامی است. علاوه بر این، باید پرینت صفحه اول کلیه مستندات از جمله مقالات،‌ طرح ها، کتاب ها و غیره تحویل داده شود.

۵- کلیه مستندات با ذکر شماره جدول و شماره ردیف ارائه شود. مستندات به ترتیب جداول، مرتب شده و تحویل داده شوند. بر این اساس در هر CD باید حداکثر ۸پوشه (از شماره ۱ تا ۸) متناظر با ۸ جدول فرم پیوست وجود داشته باشد و مستندات هر جدول فقط در پوشه مربوطه ذخیره شوند. در داخل هر یک از این ۸ پوشه، ‌به تعداد ردیف های جدول متناظر با پوشه، پوشه فرعی وجود خواهد داشت که کلیه مستندات مربوط به آن ردیف از جدول، فقط در داخل همان پوشه فرعی ذخیره خواهد شد.

به عنوان مثال به  فایل نمونه مراجعه شود.

۶- برای تکمیل اطلاعات می توان از مستندات مربوط به نمایه مقالات مجلات علمی- پژوهشی و ترویجی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،‌ ISI، Scopus و Pubmed از لینک مربوطه پرینت گرفته شوند.  مستندات مربوط به JCR از لینک مربوطه پرینت گرفته شود.

۷- از آوردن مقالات منتشر شده در مجلات لیست سیاه و جعلی خودداری شود.

۸- در صورتی که مقاله به صورت Short communication، Letter، Technical note، Rapid publication، Case report، Editorial Material، Discussion و Comment منتشر شده است، حتما در ستون نام مجله، به همراه نام مجله، نوع انتشار هم ذکر شود.

۹- از آوردن مقالاتی که به صورت­های سخن سردبیر، گزارش، گفتگو و تحلیل پیشگفتار، و نظایر آن منتشر شده است، خودداری شود.

۱۰- از آوردن  نقد کتاب که به صورت کتاب یا مقاله منتشر شده است، خودداری شود. از آوردن کتاب‌های تست، کمک درسی، زندگینامه، گزارش سفر، خاطره، فرهنگ لغات بدون توضیح کلمات، گردآوری، مجموعه مقالات، زیرنظر، کتاب‌های تجدید چاپ شده بدون تجدیدنظر، کتاب‌های غیرعلمی و نظایر آن خودداری شود.

۱۱- از آوردن  مقالاتی که در ماه‌نا‌مه‌های فاقد رتبه علمی وزارتین، یا روزنامه‌ها و نشریات روابط عمومی سازمان‌ها منتشر شده اند، خودداری شود.

۱۲- فقط فعالیت­هایی ذکر شود که در آن ها به صورت صحیح به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت اشاره شده است. در صورت ارایه فعالیت هایی به نامی غیر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، حتماً در قسمت توضیحات همان ردیف از جدول، به این موضوع اشاره شود.

۱۳- فقط فعالیت­های خواسته شده در جدول ذکر شوند. از آوردن فعالیت­های دیگر غیر از آنچه خواسته شده است، خودداری شود.

۱۴- ستون های امتیاز خالی بماند.

۱۵- تقاضای افرادی که تاکنون پژوهانه دریافت نموده اند، منوط به تسویه حساب پژوهانه قبلی است.


۶ رای