برگزاری جلسه برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی استان با حضور سرپرست محترم دبیرخانه هیات امنای استان. معاونت محترم برنامه ریزی واحد رشت و کارشناسان برنامه ریزی واحد های دانشگاهی استان گیلان

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۰۹:۳۹ کد : ۳۱۴۷ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۳۱۸
برگزاری جلسه برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی استان با حضور سرپرست محترم دبیرخانه هیات امنای استان. معاونت محترم برنامه ریزی واحد رشت و کارشناسان برنامه ریزی واحد های دانشگاهی استان گیلان

 

شورای بر نامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، جلسه شورای برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان با حضور سرپرست دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، رئیس شورای برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و کارشناسان برنامه ریزی واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی این استان به میزبانی واحد رشت در سالن جلسات این واحد دانشگاهی برگزار شد.
دکتر منصور صوفی معاون برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با ارائه گزارش مبسوطی از روند برنامه ریزی های انجام شده، ضمن بیان اهمیت بودجه ریزی و نقش نظارتی و کنترلی بودجه بر تنظیم عملکرد واحد ها،گفت: این جلسه با هدف بررسی عملکرد واقعی و بودجه سال ۱۳۹۵ و مقایسه عملکرد سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ تشکیل شد که در باعث می شود تا   علل انحرافات بررسی گردد.
وی ادامه داد: بر اساس تراز واقعی واحد ها ، انحراف در آیتم ها را بررسی و در نشست ماهانه کارشناسان گزارش شود تا در صورت امکان از انحراف در بودجه جلوگیری شود چرا که سازمان نیز بر عملکرد مبتنی بر بودجه تاکید دارد.
در پایان هر یک از اعضای حاضر نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دادند.