قابل توجه کلیه دانشجویان : اتمام زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه

۳۰ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۱:۰۰ کد : ۳۰۶۷ اطلاعیه های دانشگاه
تعداد بازدید:۳۲۶۹

اطلاعیه

قابل توجه کلیه دانشجویان:

با توجه به اتمام زمان انتخاب واحد و زمان حذف و اضافه دانشجویان گرامی از هرگونه مراجعه به حوزه معاونت آموزشی اجتناب فرمایند و بدینوسیله به اطلاع می رساند با کلیه دانشجویانی که به هر دلیل تاکنون جهت انتخاب واحد مراجعه ننموده اند طبق مقررات رفتار خواهد شد.

معاونت آموزشی واحد رشت


( ۲۹ )