نشست تخصصی ارزیابی الحاق کشور به رژیم حقوقی بین المللی مسئولیت مدنی در قبال خسارات هسته ای و تهیه و تدوین مقررات داخلی مرتبط

تعداد بازدید:۱۱۲۶
آدرس وب سایت برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام                 http://www.aeoi.org.ir
محورهای کلی این نشست شامل موارد زیر میباشد:
 -رژیم بین المللی مسئولیت مدنی در قبال خسارات هسته ای (معاهده ۱۹۶۳ وین و اصلاحات بعدی و معاهده جبران تکمیلی خسارت ۱۹۹۷)
-جبران خسارت حوادث هسته ای در نظام حقوقی ایران
-ضرورتها، فرصتها و چالشهای الحاق یا عدم الحاق کشور
-نظام حقوقی مسئولیت مدنی جبران خسارت هسته ای سایر ملل بویژه کشورهای پیشرو
-الزامات حقوق داخلی در پرتو معاهدات بین المللی مسئولیت مدنی در قبال خسارات هسته ای
-بررسی اعمال حق تحفظ و اعلامیه های تفسیری
-در این فراخوان از کلیه صاحبنظران؛ اساتید دانشجویان و علاقه مندان برای حضور در نشست و ارائه مقاله و آثار پژوهشی دعوت به عمل آمده است.
-همچنین مقالات طی فرآیند علمی ارزیابی و در یک ویژه نامه علمی – پژوهشی منتشر و به ارائه کنندگان سایر آثار پژوهشی (کتاب، سخنرانی، پوستر و ...) در نشست گواهینامه اعطاء خواهد شد.
-علاقهمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با دبیرخانه میتوانند با تلفن های ۸۲۰۶۳۸۰ و ۸۲۰۶۴۷۳۵-۰۲۱  تماس حاصل نمایند.
•مهلت ارسال آثار پژوهشی، زمان، مکان، جوایز و سایر جزئیات متعاقباً اعلام میشود.
  فایل های مربوطه :
1997 convention & Protocol to amend the Vienna convention on civil liability for nuclear damage- 1997 - infcirc566.pdf877.414 KB
Convention on supplementary compensation for nuclear damage - infcirc567.pdf1.13 MB
Optional protocol concerning the compulsory settlement of disputes to the Vienna convention on civil liability for nuclear damage_infcirc500a3_ 1963.pdf23.642 KB
Vienna convention on civil liability for nuclear damage_ 12 September 1997.pdf520.519 KB
Vienna convention on civil liability for nuclear damage_ 21 May 1963 - infcirc500.pdf218.702 KB
ترجمه غیررسمی - کنوانسیون وین راجع به مسئولیت مدنی 1977.pdf9.99 MB
ترجمه غیررسمی - کنوانسیون وین راجع به مسئولیت مدنی در قبال خسارت هسته ای.pdf443.928 KB

( ۲ )