قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی انتخاب پژوهشگر برترسال ۱۳۹۵

تعداد بازدید:۱۷۲۶

قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی (انتخاب پژوهشگر برتر)

به مناسبت هفته پژوهش، از پژوهشگران برگزیده در سه سطح منتخب واحد، واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و همچنین تمامی موسسات و دانشگاه هاو مراکز آموزش عالی استان تقدیر خواهد شد. انتخاب پژوهشگران در هریک از گروه های شش گانه ۱.علوم انسانی، ۲.‌علوم پایه،‌۳. فنی و مهندسی، ۴. کشاورزی و منابع طبیعی، ۵. دامپزشکی و ۶. پزشکی در دانشکده های مربوطه و با نظارت معاونت پژوهش و فناوری انجام می شود. از اعضاء محترم هیات علمی خواهشمند است حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۸/۱۲ با در نظر گرفتن بخشنامه های ذیل پرسشنامه بند ۴ را تکمیل نموده و به همراه کلیه مستندات اعتبار مقالات و سایر بندهای پرسشنامه به دانشکده های ذیربط تحویل دهند.


( ۵ )