واحدهای دانشگاه آزاد استان گیلان

۱۱ مهر ۱۳۹۵ | ۱۲:۱۹ کد : ۲۳۸۵ لینک های سریع
تعداد بازدید:۱۲۰۱۴

نام واحد دانشگاهی

آدرس وب  سایت دانشگاه

آدرس سامانه آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

http://www.iau-astara.ac.ir/

http://217.219.186.4/login.aspx

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه

http://www.asaiau.ir/

http://stu.asaiau.ir/login.aspx

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

http://www.iaubanz.ac.ir/

http://176.221.29.235/login.aspx

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

http://www.iautalesh.ac.ir/fa/Default.aspx

http://109.109.34.34/login.aspx

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

http://www.iaurasht.ac.ir/

http://edu.iaurasht.ac.ir/login.aspx

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار

http://iauroudbar.ac.ir/

http://78.38.52.10/login.aspx

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش

http://raiau.ac.ir/

http://217.219.186.100/login.aspx

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا

http://smsriau.ac.ir

http://5.22.195.20/login.aspx

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت

http://fshiau.ac.ir/Default.aspx

http://217.219.186.51/login.aspx

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

http://www.liau.ac.ir/

http://edu.liau.ac.ir/login.aspx

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود

http://www.iaul.ac.ir/

http://85.185.19.36/login.aspx

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سیاهکل

http://iausiyahkal.ac.ir/

http://80.191.198.194/

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماسال

http://masal.iaurasht.ac.ir

http://5.235.234.28

دانشگاه آزاد اسلامی مرکزلشت نشا و زیبا کنار

http://lziau.ac.ir/fa/

http://109.109.36.58

 

( ۱۹ )