کرسی های نظریه پردازی (علمی ترویجی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، دانشکده علوم انسانی

گزارش تصویری
۲۲ دی ۱۴۰۰ | ۲۲:۱۵ کد : ۱۰۳۶۰ اخبار تصویری اخبار روابط عمومی
تعداد بازدید:۹۵

کرسی های نظریه پردازی (علمی ترویجی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، دانشکده علوم انسانی

- کرسی نظریه پردازی (علمی ترویجی) با موضوع:  ورزش در جامعه و دانشگاه

ارائه دهنده: آقای دکتر علیرضا علمیه

مدیر جلسه: آقای دکتر محمدرضا فدایی

ناقد: خانم دکتر فهیمه ادیب صابر

- کرسی نظریه پردازی (علمی ترویجی) با موضوع: مقایسه تطبیقی نظریه پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما و دکترین مهدویت

ارائه دهنده: آقای دکتر عمران علیزاده

مدیر جلسه: آقای دکتر مجید روحی

ناقد: خانم دکتر زیبا کاظمیان

- کرسی نظریه پردازی (علمی ترویجی) با موضوع: انقلابی بر مبنای ذهنیتی نمادین ( نقد نظریه مهران کامروا درباره انقلاب ایران)

ارائه دهنده: آقای دکتر مجید استوار

مدیر جلسه: آقای دکتر مجید روحی

ناقد: خانم دکتر متین انجم روز

- کرسی نظریه پردازی (علمی ترویجی) با موضوع: آموزش الکترونیک مبتنی بر نیازسنجی در چهارچوب مدل ADDIE : تعاریف، کاربردها، چالش ها و دورنما

ارائه دهنده: آقای دکتر حامد بابایی شلمانی

مدیر جلسه: خانم دکتر هنگامه واعظی

ناقد: خانم دکتر معصومه ارجمندی

 

مکان: سالن دفاع دانشکده علوم انسانی

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت


( ۲ )