اطلاعیه: فراخوان اولویت های تحقیقاتی پیشنهادی ۱۴۰۱ شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

تعداد بازدید:۱۴۰

فراخوان اولویت های تحقیقاتی پیشنهادی ۱۴۰۱ شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

 

برای تدوین اولویت های تحقیقاتی ۱۴۰۱ شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان، اساتید محترم می توانند اولویت های پیشنهادی خود را در سایت https;//research.gilanpdc.ir در قسمت ثبت پیشنهادات اولویت تحقیقاتی ثبت نمایند:

از اساتید محترم جهت مشارکت و ثبت پیشنهادات خود دعوت به عمل می­ آید.

 

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 


( ۳ )