برگزاری کرسی های نظریه پردازی (علمی ترویجی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، دانشکده علوم انسانی

گزارش تصویری
۲۲ دی ۱۴۰۰ | ۰۸:۱۹ کد : ۱۰۳۴۹ اخبار تصویری اخبار روابط عمومی
تعداد بازدید:۱۰۱
برگزاری کرسی های نظریه پردازی (علمی ترویجی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، دانشکده علوم انسانی

برگزاری کرسی های نظریه پردازی (علمی ترویجی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، دانشکده علوم انسانی

کرسی نظریه پردازی  با موضوع:  اسکان موقت در روستاهای گیلان، شبه فئودالیزم نوین (بازگشت به دوره مالکان غایب از ده)

ارائه دهنده: آقای دکتر تیمور آمار

مدیر جلسه: آقای دکتر جهاندوست سبزعلی پور

ناقد: دکتر نصرالله مولایی هشتجین


- کرسی نظریه پردازی  با موضوع: نظریه فرهنگ تکنیکال ( آیا تکنولوژی خود یک فرهنگ است؟)

ارائه دهنده: آقای دکتر علیرضا عباسی

مدیر جلسه: آقای دکتر ابراهیم باوفا

ناقد: دکتر نصرالله زیرک


کرسی نظریه پردازی  با موضوع: نگاهی بر توصیف، تفسیر و تبیین رابطه زبان و قدرت در عناصر سطح خرد و سطح کلان کلامی در آراء نرمن فرکلاف(۲۰۱۵)

ارائه دهنده: خانم دکتر معصومه ارجمندی

مدیر جلسه: خانم دکتر هنگامه واعظی

ناقد: دکتر داود تقی پور بازرگانی


- کرسی نظریه پردازی  با موضوع: تحصیل دلیل توسط دادرس و عدالت قضایی

ارائه دهنده: آقای دکتر مهدی حقیقت جو

مدیر جلسه: آقای دکتر جهاندوست سبزعلی پور

ناقد: دکتر فرشید خسروی


مکان: سالن دفاع دانشکده علوم انسانی

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت